Bezpečnost potravin

Propagace by neměla být nepravdivá

Vydáno: 16. 9. 2008
Autor:

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 15.9.2008.

Je smutné, když se ke čtenáři dostanou tak zavádějící informace, jaké byly uveřejněny 12. 9. v komerční příloze jinak velmi seriózních Hospodářských novin.
 
Snad stačí zacitovat z rozhovoru s nutriční poradkyní v článku „Lepší je jídlo bez chemikálií, antibiotik a hormonů“ tuto větu…“A k tomu vezměte v úvahu, jak negativně působí na náš organismus antibiotika a růstové hormony používané v konvenční produkci živočišné výroby“. Rozhovor propaguje biovýrobky, proč ne, jistě na trh patří a jejich kvalita je nesporná, ale propagovat je takto?
 
Státní veterinární správa ČR stále opakuje a i nyní může potvrdit, že se „v konvenční produkci živočišné výroby“ nesmějí do krmiv hospodářským zvířatům dodávat ani antibiotika, ani hormony. Antibiotika se smějí používat jen k léčení a před porážkou se musejí v ochranné lhůtě vysadit. O zdravotní nezávadnosti produkce se přesvědčují orgány státního veterinárního dozoru mimo jiné i na základě Plánu monitoringu cizorodých látek. S výsledky monitoringu se může každý zájemce seznámit na webových stránkách www.svscr.cz, kde je k dispozici publikace s názvem Kontaminace potravních řetězců cizorodými látkami, situace v roce 2007.
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR