Bezpečnost potravin

Prokazování pravosti biopotravin: Výzva nebo utopie?

Vydáno: 1. 12. 2009
Autor:

Workshop organizovaný JRC. Geel (Belgie), 30. 11.–1. 12. 2009.

Ekologické zemědělství se rychle rozvíjí. Podíl zemědělské půdy, na které se hospodaří podle zásad ekologického zemědělství, se v mnoha zemích zvyšuje. Politici schválili podporu rozvoje ekologického zemědělství jakožto udržitelného systému zemědělství. V EU tato podpora zahrnuje programy rozvoje venkova, nedávno provedenou revizi nařízení o ekologickém zemědělství a Evropský akční plán pro biopotraviny a ekologické zemědělství.
Rychlý rozvoj biosektoru a stále se zvyšující poptávka po biovýrobcích přináší nové problémy mezinárodním systémům certifikace a garance. Bioprodukce patří mezi ty oblasti, které se nejobtížněji monitorují a kontrolují. V současné době mohou vědci udělat jen to, že testují, co by se v bioproduktech nemělo nacházet (např. rezidua chemických pesticidů). Z tohoto hlediska je velmi žádoucí vytvořit strategii, která umožní prokázat pravost biopotravin.

Cílem workshopu organizovaného Společným výzkumným střediskem (JRC) Evropské komise (30.11.–1.12.2009) bylo sezvat všechny hlavní skupiny zainteresované v této oblasti k diskusi nad současnou úrovní výzkumu v problematice prokazování pravosti biopotravin. Snahou je nalézt nejlepší postupy.

 
Témata workshopu:
– systémy regulace a certifikace,
– případy klamání,
– potenciální “markery”,
– potenciální analytické prostředky,
– úkoly & potřeby výzkumu.

 
Zdroj: Evropská komise–JRC, JRC Newsletter (October 2009)