Bezpečnost potravin

Projekt  „Školní mléko“ – základní informace

Vydáno: 24. 1. 2007
Autor: pospisilova

Kdo je příjemcem finančních podpor, druhy podpor, druhy podporovaných mléčných výrobků, cena, dodavatelé.

Kdo jsou příjemci podpor

Konečnými příjemci jsou žáci, kteří plní povinnou školní docházku ve školách nacházejících se na území ČR a zapsaných ve školském rejstříku, a to včetně speciálních základních škol, zvláštních škol, prvních dvou ročníků šestiletého gymnázia a prvních čtyřech ročníků osmiletého gymnázia).

 

Žáci mají nárok na podporované mléčné výrobky ve všech dnech, kdy probíhá školní výuka. Nárok nemají během pobytů v prázdninových táborech, i přesto, že je organizuje škola nebo školský orgán.

 

Druhy podpor

V ČR jsou na mléko a vybrané mléčné výrobky poskytovány dva druhy finančních podpor, a to z finančních zdrojů Evropského společenství a finančních zdrojů České republiky.

 

Podporované mléčné výrobky (PMV)

Jedná se o ochucené a neochucené mléko, jogurtové mléko, ochucený jogurt a smetanový krém.

 

Na PMV má žák nárok 5x týdně a může výrobky různě kombinovat, např. 4x mléko, 1x jogurt, 3x mléko, 1x jogurt, 1x smetanový krém, 2x mléko, 1x jogurtové mléko, 2x  jogurt apod.

 

Žák si může zvolit i četnost odběrů PMV dle vlastního výběru, např. je může odebírat pouze 3x v týdnu.

 

Cena

Maximální ceny, které žák zaplatí, stanoví pro každý školní rok Ministerstvo financí ČR. Pro rok 2006/2007 jsou stanoveny Výměrem MF č. 07/2006 tyto ceny:

        tepelně zpracované polotučné mléko neochucené i ochucené (trvanlivé mléko 200 ml, 250 ml) 3,50 za kus

        tepelně zpracované polotučné mléko neochucené, ochucené (čerstvé mléko 250 ml) 3 za kus

        jogurt ochucený, ochucený smetanový (150 g) 4 Kč za kus

        jogurtové mléko (250 ml) 4,50 Kč za kus

        smetanový krém (80 g)  4 Kč za kus

 

Dodavatelé

Pro školní rok 2006/7 bylo schváleno 8 dodavatelských subjektů, a to: Bohušovická mlékárna, Ekomilk, Madeta, Mlékárna Hlinsko, Mlékárna Kunín, Olma, Polabské mlékárny a Pribina.

 

Více informací včetně příručky pro žadatele podpory, školy a rodiče, kterou si lze stáhnout v elektronické podobě najdete na www.szif.cz