Bezpečnost potravin

Projekt INPLISTA ke standardům bezpečnosti potravin

Vydáno: 6. 11. 2007
Autor:

Prostřednictvím informační základny pro mezinárodní standardy v potravinářském sektoru budou v jednotlivých zemích organizovány semináře.

INPLISTA – je projekt spolufinancovaný Evropskou unií. Tento projekt je zaměřen na poskytování informací malým a středním evropským podnikům ke standardům zajišťujícím kvalitu a bezpečnost potravin. V této souvislosti budou zorganizována následující školení:
Semináře k normám potravinové bezpečnosti, jejichž cílem bude poskytnout všeobecné informace k jednotlivým existujícím normám a jejich požadavkům.
Semináře k normám pro specifická potravinářská odvětví, zaměřené na záležitosti potravinové bezpečnosti pro sektor zpracování masa, mléka a sektor ovoce a zelenina.
Semináře ke specifickým záležitostem potravinové bezpečnosti, zejména k problematice vysledovatelnosti původu produktu, GMO a alergenů.
 
Konkrétní informace k této problematice budou šířeny prostřednictvím seminářů. Semináře nabízí možnost přímé diskuse s odborníkem a samozřejmě školení v problematice potravinářských standardů a specifických záležitostí týkajících se potravinářství. Vstup na seminář bude zdarma. Termíny seminářů v jednotlivých zemích budou k dispozici na webových stránkách projektu.
Pokud máte zájem o účast na některém ze seminářů v českém jazyce, kontaktujte prosím zástupce projektu pro ČR Ing. Andreu Pekárkovou, ÚZPI, Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel.: +420 227 010 418, e-mail: pekarkova@uzpi.cz