Bezpečnost potravin

Projekt EU: AgriFoodResults

Vydáno: 1. 4. 2011
Autor:

Evropská iniciativa za lepší využití výsledků agro-potravinářského výzkumu.

AgriFoodResults je projekt podporovaný Evropskou komisí prostřednictvím 7. rámcového programu V&V v rámci tematické priority KBBE (Potraviny, zemědělství, rybářství a biotechnologie). Cílem projektu je zlepšit komunikaci výsledků potravinářského výzkumu.

Seznam partnerů zapojených do projektu.

Téma “Potraviny, zemědělství, rybářství a biotechnologie” obsahuje tři hlavní priority:

Udržitelná produkce a management biologických zdrojů z půdy, lesů a vod (pdf)
Od vidličky na pole (fork to farm): Potraviny (včetně darů moře), zdraví a prospívání (pdf)
Přirodní vědy, biotechnologie a biochemie pro udržitelné nepotravinářské produkty a procesy (pdf)

Zdroj: Cordis