Bezpečnost potravin

Prohlášení komisaře Dalli týkající se epidemie E. coli

Vydáno: 2. 6. 2011
Autor:

V posledních dnech čelíme vážné krizi. Mé myšlenky směřují k obětem a jejich rodinám a těm, kteří ztratili své nejbližší, jimž bych chtěl vyjádřit hlubokou soustrast.

Dobré ráno,
V posledních dnech čelíme vážné krizi. Mé myšlenky směřují k obětem a jejich rodinám a těm, kteří ztratili své nejbližší, jimž bych chtěl vyjádřit hlubokou soustrast.
Podle posledních informací si epidemie E. coli vyžádala devět (9) úmrtí v Německu a jedno (1) ve Švédsku.
V Německu bylo zaznamenáno 1,169 případů, z nichž se 373 vyvinulo ve vážnější formu onemocnění, tzv. HUS. Ojedinělé případy jsou hlášeny ze sedmi dalších členských zemí EU. Také Švýcarsko ohlásilo dva případy a USA tři.
Ohniskem onemocnění je oblast okolo Hamburku v severní části Německa. Většina hlášených případů mimo tuto členskou zemi se týká buď německých občanů, kteří cestují nebo osob, které zemi navštívili.
Nyní…, co jsme učinili, abychom se vypořádali s touto rychle se vyvíjející situací?
Okamžitě jsme uvedli do chodu všechny naše sítě, které jsou zodpovědné za řízení krizí. Jelikož tyto sítě jsou v denním kontaktu, je možné si včas vyměňovat informace a činit rychlá opatření.
Požádali jsme Evropské centrum pro prevenci a kontrolu onemocnění (ECDC) o provedení hodnocení rizika.

Naše referenční laboratoř v Římě vyvinula metodu, která snížila čas potřebný na stanovení bakterie E. coli v potravinách ze zhruba šesti dní na 48 hodin. Toto bylo učiněno v rekordním čase – trvalo to asi týden.

Služby Komise – na všech úrovních – byly a jsou ve stálém kontaktu s národními úřady a ostatními zainteresovanými stranami všemi možnými způsoby: telefonní hovory, audiokonference, jednání. Posledním bylo včerejší jednání Stálého výboru pro bezpečnost potravinového řetězce a zdraví zvířat, kdy členské země schválily společné prohlášení k tomuto problému.

Stručně řečeno a jak dosvědčuje společné prohlášení, pracujeme ruku v ruce s členskými zeměmi na jednom společném cíli – tuto epidemii ukončit co nejdříve.

Abychom tak učinili, musíme vynaložit veškeré úsilí, abychom rychle určili zdroj kontaminace. Počáteční podezření německých úřadů, že příčinou byly okurky ze Španělska, nebylo dosavadními dostupnými výsledky testů potvrzeno. Navzdory skutečnosti, že vzorkované okurky měly pozitivní test na E. coli, nepotvrdila se přítomnost specifického serotypu, který způsobuje epidemii zasahující člověka. Vyvíjí se veškerá snaha pro přesné určení zdroje kontaminace. I když si uvědomuji, jak velké úsilí všichni vynakládají, nabádám členské země a zejména Německo, aby zvýšily svou snahu tímto směrem. Stojíme při nich a uděláme vše, abychom pomohli jakýmkoli způsobem.
Mezitím by veřejnost měla zůstat klidná a zachovávat základní hygienická pravidla při přípravě pokrmů.
Na závěr bych chtěl stručně zdůraznit další dvě věci:
První se týká zákazu určitých výrobků. Znovu bych rád co nejvýrazněji zdůraznil, že epidemie je geograficky omezena na oblast okolo města Hamburg. Dále se zdá, podle poslední informací z Německa, že epidemie je na ústupu – v posledních několika dnech byla hospitalizováno méně osob než dříve. Také mějme na paměti, že úsilí najít všechny možné zdroje kontaminace stále pokračuje. Proto považujeme jakýkoli zákaz jakéhokoli produktu jako neadekvátní.

Na závěr chci říci, že jsme také velmi citliví na finanční dopad, který již v této době krize na farmáře má, zejména na producenty zeleniny. Co mohu v této chvíli říci je, že úzce spolupracuji s mým kolegou – Komisařem Dacian Ciolosem – abychom vyřešili útrapy, kterými byla tato skupina našich spoluobčanů rovněž zasažena v souvislosti s epidemií E. coli.
Ovoce a zelenina se musí pořádně omývat. To samé platí pro ruce před přípravou jídla nebo jeho konzumací a po použití toalety či výměně plen. Řádné mytí nožů, talíře a dalšího náčiní snižuje riziko křížové kontaminace.
Děkuji Vám za pozornost.

Jedná se o pracovní překlad do českého jazyka, který provedla dne 2. 6. 2011 SZPI.

Zdroj: SZPI