Bezpečnost potravin

Programy v rezortu MZe s národní podporou v roce 2010

Vydáno: 3. 11. 2009
Autor:

Tisková zpráva MZe ze dne 2.11.2009.

Vláda odsouhlasila 900 milionů korun pro národní podpory na příští rok

Vláda na dnešním zasedání schválila 900 milionů korun pro dotační programy zemědělství na rok 2010. Kvůli nutným škrtům ve státním rozpočtu došlo v národních podporách ke snížení celkové částky o 200 milionů korun. Kontinuita podpor ale zůstává zachována.

 
Návrh finančních prostředků určených na dotační programy pro rok 2010 vychází z celkového finančního limitu ve výši 900 mil. Kč, respektive 700 mil. Kč dotací na neinvestiční dotace a 200 mil. Kč dotací na pořízení dlouhodobého hmotného majetku (kapitálové výdaje).
 
„Spektrum dotačních programů udržuje kontinuitu s programy realizovanými v předešlých letech,“ uvedl ministr zemědělství Jakub Šebesta.
 
Dotační programy zemědělství pro rok 2010 podle jeho slov obsahují programy, u nichž je kladen důraz na prvky agroenvironmentálního charakteru (např. biologická ochrana jako náhrada chemické ochrany rostlin, podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách, podpora restrukturalizace ovocných sadů); dále programy na podporu ozdravování polních a speciálních plodin (např. podpora prostorových a technických izolátů množitelského materiálu); programy zaměřené proti rozšiřování nebezpečných nákaz hospodářských zvířat (např. nákazový fond) a programy, jejichž přínos nelze přímo kvantifikovat a přesto jejich existence je pro jednotlivé komodity nezbytná (např. podpora včelařství, udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat).
 
Dotační programy jsou účelové programy sloužící k  podpoře restrukturalizace a zvýšení konkurenceschopnosti českého agrárního sektoru. U každého programu je uveden účel a navrhovaný finanční limit. Dotační programy i jejich účel včetně rozsahu finančních prostředků schvaluje pro každý rok Poslanecká sněmovna současně se státním rozpočtem.

Petr Vorlíček, tiskový mluvčí MZe