Bezpečnost potravin

Programy eradikace a monitorování nákaz zvířat v EU

Vydáno: 22. 1. 2009
Autor:

Přehled souvisejících legislativních dokumentů.

Členské státy mohou podávat ke Komisi programy eradikace, regulace a monitorování. Ta je zváží z hlediska veterinárního a finančního a dále z hlediska shody s kritérii Společenství pro eradikaci a monitorování některých chorob zvířat podle rozhodnutí Rady 90/638/EHS doplněného směrnicí Rady 92/65/EHS.
 
Přehled legislativy týkající se programů eradikace a monitorování některých nákaz zvířat v EU je zde. V roce 2008 Komise stanovila
– kritéria Společenství pro vnitrostátní programy eradikace, tlumení a sledování některých nákaz zvířat a zoonóz (rozhodnutí Komise 2008/341/ES),
– standardní požadavky na předkládání vnitrostátních programů eradikace, tlumení a sledování některých nákaz zvířat a zoonóz členskými státy pro financování Společenstvím (rozhodnutí Komise 2008/425/ES),
– standardní požadavky na zprávy o vnitrostátních programech eradikace, tlumení a sledování určitých nákaz zvířat a zoonóz spolufinancovaných Společenstvím (rozhodnutí Komise 2008/940/ES).