Bezpečnost potravin

Produkty pro biologické zemědělství

Vydáno: 7. 1. 2009
Autor:

Charakteristika biopreparátu AQ 10 na bázi houby Ampelomyces quisqualis a výsledky pokusů s mikroskopickými řasami a sinicemi k stimulaci růstu rostlin.

Kromě chemické ochrany budou pěstitelům v Německu již pravděpodobně letos k dispozici také biologické přípravky na bázi hub a mikroskopických řas a sinic.
Biologický fungicid AQ 10 (Intrachem Bio) je založen na houbě Ampelomyces quisqualis (izolát M-10). Obsahuje 5 × 109 klíčivých spor na 1 gram. Registrace se očekává v roce 2009, nejprve proti padlí na skleníkových kulturách, zelenině nebo jahodníku. Předpokládá se rozšíření registrace i na vinnou révu. Po aplikaci klíčí spory antagonistické houby na rostlinách, penetrují do mycelia padlí a parazitují ho. Účinnost je srovnatelná s chemickými fungicidy. Ochranná lhůta není stanovena. Ve vodě dispergovatelný granulát dosahuje nejvyšší účinnosti při preventivní aplikaci. Vzhledem k tomu, že přípravek nepůsobí kurativně, je ošetření potřeba provést nejpozději na začátku infekce nebo při projevení prvních symptomů. K tomu, aby se přerušil životní cyklus patogenní houby, je nutné aplikovat minimálně dva postřiky v odstupu sedmi dnů. Aditiva, jako např. NU-FILM-P, zvyšují účinnost. Aplikační dávka činí 70 g . ha–1. Přípravek lze skladovat při pokojové teplotě více než 12 měsíců, při teplotě 5 až 8 °C déle než dva roky.
Mikroskopické řasy a sinice syntetizují cenné buněčné látky, které jsou využitelné také v zemědělství a potravinářském průmyslu. Institut pro zpracování obilovin zkoumal stimulační účinky mikroskopických řas a sinic a jejich extraktů na rostliny. Cílem byla výroba preparátů pro lepší odolnost rostlin proti biotickému a abiotickému stresu za účelem podpořit užitečné organismy a potlačit původce chorob. Různé alginátové prášky byly podrobeny chemickým analýzám a byly testovány stimulační účinky extraktů a preparátů. Pokusy potvrdily, že technologie pro jednotlivé druhy řas musí být optimalizovány. V růstovém testu s užitečnou bakterií Bacillus thuringiensis zelená řasa Chlorella sorokiniana a preparáty z řasy Nannochloropsis v dávce nižší než 1 % stimulovaly růst. Nejvyšší stimulace růstu bylo dosaženo použitím 0,1% extraktu z řasy Nannochloropsis. Účinky byly zkoumány u pšenice ozimé (odrůdy ’Ludwig’, ’Bussard’ a ’Tommi’) a pšenice jarní (odrůda ’Thasos’) ošetřením osiva a postřikem na list. Největšího zvýšení výnosů bylo dosaženo u pšenice ošetřením osiva biomasou řasy Chlorella a postřikem horkovodními extrakty z řasy Nannochloropsis a sinice Spirulina na list. Polní pokusy ukázaly zvýšení výnosů, na jejichž základě byly vypočítány další čisté výnosy ve výši 50 až 420 EUR . ha–1. Hospodářsky nejzajímavějšího výsledku bylo dosaženo za extrémních povětrnostních podmínek v roce 2006 postřikem horkovodního extraktu ze sinice Spirulina na list.