Bezpečnost potravin

Produkty akvakultury: registr produkčních a zpracovatelských podniků

Vydáno: 29. 9. 2010
Autor:

V členských státech EU a ve Švýcarsku.

Všechny jednotky zabývající se akvakulturou a zpracováním produktů akvakultury musí být autorizovány. Členské státy EU vytvářejí veřejně přístupný registr obsahující informace o každé farmě, včetně produkovaných druzích a jejich zdravotním stavu. Sledují se nemoci uvedené v Příloze IV směrnice Rady 2006/88/ES (o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury a o prevenci a tlumení některých nákaz vodních živočichů).