Bezpečnost potravin

Prodloužení údržnosti vajec potahováním

Vydáno: 3. 2. 2010
Autor:

Pomocí potahu z minerálního oleje lze prodloužit údržnost skořápkových vajec až o 3 týdny.

Řada potahových materiálů lze aplikovat na skořápky vajec pro zvýšení kvality vaječného obsahu a prodloužení údržnosti vajec. Jde např. o syntetické polymery, polysacharidy, bílkoviny a oleje. Olej se používá jako potahový materiál k ochraně vajec od roku 1807.
 
Minerální olej o různých viskozitách poskytuje dobrý těsnicí prostředek pro skořápková vejce. Skupina vědců z Louisiana State University v USA určila viskozitu minerálního oleje, která nejlépe splňovala požadavek na zpomalování úbytku hmotnosti vajec, zachování čerstvosti aj.
Povrch skořápky vajec má 7 000 – 17 000 pórů, které umožňují, že voda a oxid uhličitý pronikají ven a vzduch dovnitř. Olej lze aplikovat na povrch skořápky vajec, čímž se utěsní tyto póry, sníží se ztráty oxidu uhličitého a vody a zamezí se vstupu určitých mikroorganismů. Potah z minerálního oleje zvýšil údržnost vajec oproti nepotahovaným minimálně o 3 týdny při 25 °C.
Prodloužení údržnosti vajec o 3 týdny je velmi významné, když se uváží, kolik vajec se v USA ročně vyprodukuje (7 miliard tuctů vajec).
 
Zdroj: Journal of Food Science 74, 2009, č. 9, s. S423–S429