Bezpečnost potravin

Prodloužení termínu pro překládání návrhů: přehodnocování bezpečnosti potravinářských aditiv, enzymů, aromat a doplňkových látek do krmiv

Vydáno: 13. 10. 2022
Autor: KM EFSA

GP/EFSA/FIP/2022/01; nový termín je 30. listopadu 2022

EFSA upozorňuje na prodloužení lhůty pro předkládání návrhů řešení v rámci grantové výzvy v oblasti přehodnocování bezpečnosti potravinářských aditiv, enzymů, aromat a doplňkových látek do krmiv. Nový termín pro podání návrhů je 30. listopadu 2022.

Účelem grantu je zajistit si odbornou podporu při přípravě návrhů stanovisek k jednotlivým látkám (Support to EFSA in the Risk Assessment of Food Enzymes, Food Additives, Food Flavourings and Feed Additives; GP/EFSA/FIP/2022/01).

Celkovým cílem této výzvy je určit několik partnerů z řad organizací spol. s EFSA podle čl. 36, kterým může EFSA kdykoli během příštích čtyř let svěřit úkoly v souvislosti s přípravnými pracemi na posuzování bezpečnosti výše uvedených látek. Výzva se skládá z osmi (8) částí, z nichž každá odpovídá určité oblasti odborných znalostí. Uchazeči mohou podávat návrhy týkající se jedné či více částí výzvy. S partnery vybranými na základě této výzvy k předkládání návrhů podepíše EFSA s každým z nich čtyřletou rámcovou dohodu o partnerství (FPA). Jakmile budou dohody o partnerství podepsány, tak v okamžiku, kdy se objeví konkrétní potřeba, EFSA rozhodne, které části projektu budou organizaci svěřeny, a určí vhodného partnera (vhodné partnery), který (kteří) se bude (budou) podílet na realizaci projektu a podepíše s tímto partnerem (partnery) zvláštní dohodu, v níž uvede časový harmonogram a přesné údaje práce, která má být provedena.

Výzvu a další informace a dokumenty naleznete na webu EFSA.

Termín pro podání návrhů: 30. listopadu 2022.

Zdroj: EFSA