Bezpečnost potravin

Prodej organických potravin v USA překročí do roku 2010 43 mld. USD

Vydáno: 8. 11. 2007
Autor: pospisilova

Severní Amerika a Evropa reprezentuje více než 80 % světového trhu s organickými potravinami a nápoji, který by měl podle prognóz do roku 2009 přesáhnout 86 mld. USD.

Podle společnosti Global Industry Aanalysts, zabývající se výzkumem trhu, reprezentuje Severní Amerika a Evropa více než 80 % světového trhu s organickými potravinami a nápoji. Očekává se, že světový trh organických potravin a nápojů do roku 2009 přesáhne 86 mld. USD. Spojené státy jsou největším trhem pro organické potraviny a nápoje s předpokládaným prodejem do roku 2010 přesahujícím 43 mld. USD. Za oblast s nejrychleji rostoucím trhem organických potravin je považována asijsko-pacifická oblast, přičemž organické potraviny se zde velmi rychle začleňují do potravinového řetězce. Organická produkce je největším segmentem na trhu a plánovaný prodej by měl dosáhnout do roku 2010 33 mld. USD. Rychlý rozvoj zaznamenává rovněž trh nemléčných organických nápojů. U organických výrobků se mění image i pozice na trhu, protože výrobci se snaží zlepšovat chuť a vzhled organické produkce. Výsledkem jsou přitažlivé a chutné potraviny a nejsou již jako dříve prezentovány pouze jako „zdravé“. Organické potraviny se prosazují rovněž ve výrobě lahůdek.