Bezpečnost potravin

Problematika hormonů a antibiotik v živočišné produkci. Vyjádření SVS ČR k článku v Hospodářských novinách z 28.2.2008 (29.2.2008)

Vydáno: 2. 3. 2008
Autor:

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 29.2.2008.

Zavádějící informace, ale spíše nepravdy, lze nalézt v komerční příloze Hospodářských novin z 28. 2. 2008 pojmenované „Gourmet mezi veletrhy“.
 
V rozhovoru o tváři českých biopotravin na straně 6 se lze sice správně dočíst o přirozené kvalitě, ale vzápětí se nesprávně uvádí, že se tím rozumí „bez růstových hormonů v jatečných zvířatech“. Na následující stránce pak tazatel (nepodepsaný) konstatuje, že spotřebitel „stejně jí kuře vyrostlé na penicilínových preparátech“. A aby tomu nebyl konec, na straně 14 ve výhodách biopotravin „se“ opět uvádí: „ se zvířaty zacházejí chovatelé v ekologickém zemědělství šetrněji a nedávají jim růstové hormony, masokostní moučku ani antibiotika“.  
 
Státní veterinární správa ČR nežádá tiskovou opravu, neboť uvedení věci na pravou míru na osmnácté stránce další případné přílohy nemá smysl, ale považuje za vhodné opět zopakovat, že žádné růstové hormony se do krmné dávky žádným jatečným zvířatům dávat nesmějí ani se nedávají, a antibiotika se používají pouze léčebně a před porážkou se musí v ochranné lhůtě vysadit. A masokostní moučka se již léta nesmí podávat žádným jatečným zvířatům.
 
Propagovat svou produkci, své výrobky, to je samozřejmě správné, ale informace musejí být pravdivé! Překvapivé však je, že se s takovouto úrovní informování veřejnosti (příloha bude zřejmě k dispozici i na potravinářském veletrhu Salima!!) lze setkat v tak seriózním periodiku, jako jsou Hospodářské noviny? Vždyť zde jsou odborní redaktoři, kteří zemědělství a potravinářství a veterinární problematice rozumějí a jejich články jsou vždy správné…
 
Uvedená fakta proto opakuji především pro zadavatele oné přílohy a PR agenturu, která ji připravila. Stokrát opakované nepravdy se pravdami nestávají. I když je opakují lidé, kteří se tváří, že jsou do věci zasvěceni. Zajímavé ale je, že pod uvedenými citacemi nejsou podepsáni….

 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.