Bezpečnost potravin

Probíhající veřejné konzultace

Vydáno: 1. 4. 2016
Autor: KM EFSA

Informace k 1. 4. 2016

V současné době probíhají věřejné konzultace k následujícím návrhům dokumentů EFSA:

Public consultation on the active substance oxasulfuron
Termín pro zasílání komentářů: 29. května 2016

Public consultation on the active substance thiram
Termín pro zasílání komentářů:15. května 2016
Public consultation on the active substance imazosulfuron
Termín pro zasílání komentářů:10. května 2016
Public consultation on the active substance bifenazate
Termín pro zasílání komentářů: 7. května 2016
Public consultation on the active substance benzoic acid
Termín pro zasílání komentářů:18. dubna 2016
Public consultation on the active substance pseudomonas chlororaphis MA342
Termín pro zasílání komentářů: 10. dubna 2016

Zdroj: EFSA: Consultations – have your say on EFSA’s work