Bezpečnost potravin

Pro EFSA je nezávislost klíčová

Vydáno: 10. 11. 2010
Autor:

EFSA poskytuje nezávislá vědecká stanoviska.

Pro Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) je klíčové poskytovat nezávislá vědecká stanoviska, vědeckou a technickou podporu pro činnost Evropského společenství ve všech oblastech, které mají přímý nebo nepřímý vliv na bezpečnost potravin a krmiv.

EFSA svou nezávislou informační, vědeckou a technickou prací přispívá ke zvyšování důvěry spotřebitelů v Evropě, k hladkému fungování vnitřního trhu a k vysoké úrovni ochrany lidského zdraví, zdraví a pohody zvířat, zdraví rostlin a ochrany životního prostředí.

V EFSA vypracovávají nezávislá odborná stanoviska vědecké komise (panely) a Vědecký výbor, v České republice vědecké výbory. Stanoviska vědců vycházejí z problematiky vypracovaných studií, vědecké výbory spolupracují na řešení aktuálních otázek jak na národní úrovni, tak i na úrovni EU.

Více informací o nezávislosti Evropského úřadu pro bezpečnost potravin můžete najít na webových stránkách EFSA: http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/independence.htm

Zdroj: EFSA