Bezpečnost potravin

Přítomnost chemikálie PFT prokázána i v hovězím mase

Vydáno: 16. 5. 2008
Autor:

V Severním Porýní-Vestfálsku byly zveřejněny důkazy o kontaminaci toxickou průmyslovou chemikálií PFT ryb, hovězího masa a obilovin.

Berlín/Düsseldorf – Problémy, spojené v Německu s kontaminací pitné vody průmyslovou chemikálií PFT (perfluorovaný tenzid), který propukly v Severním Porýní-Vestfálsku (NRW) stále gradují. Průkazní materiál, který zveřejnil nedělník „Welt am Sonntag“, dokládá nepříjemnou skutečnost, že se tato kancerogenní látka nezadržitelně šíří dál a nyní byla její přítomnost prokázána i v těle ryb a teplokrevných zvířat a také v obilovinách. Ministerstvo životního prostředí NRW již od 25. dubna prokazatelně vlastní jasné signály o kontaminaci hovězího masa PFT, což dokládají informace zveřejněné v listu. Jenže za strany ministerstva dosud nebyla veřejnost žádným způsobem varována  nebo alespoň informována. Stopy celé kauzy začaly v dolnosaském Celle. Vedoucí tamního veterinárního úřadu tisku sdělil, že celá řada provedených analýz odhalila přítomnost značného množství PFT ve svalovině (154 mikrogramů), v ledvinách (1 332 mikrogramů) a v játrech jedné dojnice.   
Další důkazy získal „Welt am Sonntag“ ze státního zastupitelství v Bielefeldu. Zde bylo z důvodu kontaminace několika polí chemikálií PFT zahájeno vyšetřování odpovědnosti firmy GW Umwelt. Společnosti je vytýkáno, že smíchala jedovatý kal s nekontaminovanou půdou a poté aplikovala na zemědělské plochy ke zlepšení jejich kvality. Mluvčí státní prokuratury potvrdil, že postižená dojnice byla krmena kukuřičnou siláží pocházející z ploch, na které byl aplikován kal kontaminovaný PFT.
Průmyslová chemikálie PFT se vyrábí již několik desítek let a obklopuje nás v podobě předmětů denní spotřeby. Jedná se o látku, hojně používanou téměř ve všech oblastech života, zejména je součástí impregnačních prostředcích na kůže, textilie a potravinářské obaly, v barvivech, stejně jako v kuchyňské nádobí. Perfluorované tenzidy se používají dokonce i při výrobě a zušlechťování papíru. PFT je dobře rozpustná ve vodě a biologicky téměř vůbec neodbouratelná.       
Přesné působení PFT na lidský organismus není dosud detailně prozkoumáno. Výsledky dlouhodobých studiích na myších a krysách ale prokázaly, že tato chemická sloučenina podporuje tvorbu tumorů jater a slinivky břišní. Aplikace těchto zjištění na lidský organismus je však přinejmenším sporná.   
Do lidského organismu se PFT dostává prostřednictvím pitné vody, jedná se však o velmi nízká a tudíž bezpečná množství. Problémem je konzumace rybího masa kontaminovaného PFT, v těle pstruhů potočních pocházejících z jednoho přítoku Rýna (Lenne) byla prokázána koncentrace PFT ve výši 803 000 nanogramů na kilogram hmotnosti. U pitné vody se považuje za tolerovatelnou mez hranice 100 nanogramů.  
Podle údajů ministerstva životního prostředí NRW produkuje v současné době přibližně 80 průmyslových podniků větší množství odpadních vod obsahujících PFT. Zákonné limity dosud ale nebyly stanoveny. Tato situace proto vyžaduje nutnost začít jednat.  
Öffentlichkeit bisher ahnungslos: Industriechemikalien PFT jeztz auch in Rindfleisch. [cit. 2008-05-14],
Sorgen ums Trinkwasser. [cit. 2008-05-14],
Bottroper Wasser ist lupenrein. [cit. 2008-05-14],