Bezpečnost potravin

Přírodní herbicidy do kukuřice

Vydáno: 30. 12. 2008
Autor:

Podsev ječmene ozimého a některých dalších druhů obilovin do kukuřice díky alelopatickým účinkům potlačuje růst a vývoj plevelů.

Pokus univerzity v Thessaloniki ukázal, že ječmen ozimý, který byl vyset jako podsev do zrnové kukuřice, měl stejný herbicidní účinek jako přípravky běžně používané k regulaci plevelů. Vědci při hledání rostlin, vhodných pro přirozenou ochranu proti plevelům, testovali různé odrůdy ozimého žita, tritikale a ječmene. Pátrali po vlastnostech, které brzdí rozmnožování nebo růst plevelů v blízkosti rostlin. Ochranný účinek těchto takzvaných alelopatických rostlin spočívá v působení chemických látek, které jsou vylučovány buď kořeny nebo jinými rostlinnými orgány anebo vznikají mikrobiálním rozkladem rostlin.
Všechny druhy obilovin, které byly použity v pokusu jako podsev, potlačovaly růst a vývoj cílových plevelů ježatky kuří nohy (Echinochloa crus-galli) a béru přeslenitého (Setaria verticillata), přičemž neměly na kukuřici negativní vliv. Výnosy zrnové kukuřice byly až o 45 % vyšší než na neošetřených kontrolních pozemcích.
Ve Švédsku již byly dvě odrůdy pšenice jarní vzhledem k jejich alelopatickým vlastnostem zařazeny do šlechtitelských programů za účelem získání linií pšenice potlačujících plevele. Cílem švédských vědců je minimalizace aplikačních dávek herbicidů.
Další studie prokázala, že alelopatie je pro ječmen a pšenici přinejmenším právě tak důležitá jako intenzita klíčení, aby se prosadily v půdě prokořeněné jílkem vytrvalým.