Bezpečnost potravin

Příprava souhrnných zpráv o enzymech

Vydáno: 2. 12. 2013
Autor: KM EFSA

Termín: 13. 1. 2014

Evropský úřad pro bezpečnost potravin vypisuje výběrové řízení na řešitele projektu, jehož cílem je uzavřít rámcové smlouvy na období 4 let s min. dvěma kontraktory.

Předmětem kontraktu bude zpracovávat souhrnné zprávy na základě dat, které EFSA získá v žádostech o povolení potravinářských enzymů.

Bližší informace o projektu jsou dostupné na http://www.efsa.europa.eu/en/tenders/tender/ocefsafip201304.htm

Zdroj: EFSA: Call for tender – Preparation of summary reports of technical data from dossiers on food enzymes (OC/EFSA/FIP/2013/04)