Bezpečnost potravin

Připomínkové řízení EFSA ke GM kukuřici: MON89034x1507xMON88017x59122 a MON89034x1507xNK603

Vydáno: 29. 9. 2010
Autor:

Do 27.10.2010 lze podávat připomínky ke stanoviskům EFSA.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) uveřejnil dne 27.9.2010 dvě stanoviska týkající se GM-kukuřice (rezistentní k hmyzu a tolerující herbicidy) a sice:

 
K uvedeným stanoviskům EFSA se lze do 27.10.2010 vyjádřit na předepsaném formuláři:
 
 
Zdroj: EFSA