Bezpečnost potravin

Připomínkové řízení EFSA ke GM kukuřici: MIR604xGA21 a Bt11xMIR604

Vydáno: 21. 5. 2010
Autor:

Do 19.6.2010 lze podávat připomínky ke stanoviskům EFSA.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) uveřejnil dne 18.5.2010 dvě stanoviska týkající se GM-kukuřice (rezistentní k hmyzu a tolerující herbicidy) a sice:
 
 
K uvedeným stanoviskům EFSA se lze do 19.6.2010 vyjádřit na předepsaném formuláři:
 
 
Zdroj: EFSA