Bezpečnost potravin

Připomenutí veřejné konzultace EFSA: Nemonotónní odezva na dávku

Vydáno: 2. 2. 2021
Autor: KM EFSA

Návrh stanoviska, termín pro zaslání připomínek je již 4. 2. 2021!

EFSA zahájil veřejnou konzultaci k návrhu stanoviska Vědeckého výboru k biologické věrohodnosti nemonotónních odezev na dávku a jejich dopadů na hodnocení rizik.

Dokument posuzuje biologický význam zjevných nemonotónních odezev na dávku, které identifikovala externí zpráva získaná na základě grantu GP/EFSA/SCER/2014/01, zaměřeného na in vivo datasety pokrývající většinu kontrolních míst vizuální/statistické analýzy.

Veřejná konzultace je otevřená do 4. února 2021.

S případnými dotazy je možné se obracet na SCER.PublicConsult.EUS.009@efsa.europa.eu.

Zdroj: EFSA