Bezpečnost potravin

Připomenutí: Tendr EFSA: Vývoj roadmap pro: (a) Pokrok v hodnocení environmentálních rizik chemických látek pro hmyzí opylovače; (b) Uplatnění OMICS a bioinformatických přístupů.

Vydáno: 20. 12. 2021
Autor: KM EFSA

OC/EFSA/ED/2021/1. Termín pro podání nabídek řešení: 18. ledna 2022

Cílem tohoto výběrového řízení je pro každou z částí tendru připravit plány činnosti (roadmap) a poskytnout doporučení pro budoucí víceleté studie nebo projekty s více partnery, které budou vycházet z vize úřadu EFSA a podpoří jeho připravenost na budoucí požadavky na hodnocení rizik a pomohou zabránit možným rozdílům v citlivých otázkách.

Úřad EFSA stanovil tato 2 vědecká témata na rok 2022 jako prioritní v souladu se strategií úřadu EFSA do roku 2027.

Hlavním cílem je:

– plán činnosti pro hmyzí opylovače (část 1) je: identifikovat nejnovější relevantní poznatky v oblasti výzkumu a hodnocení rizik, které by mohly být zvažovány při provádění hodnocení environmentálních rizik (ERA) chemických pesticidů pro hmyzí opylovače. Plán má rovněž identifikovat relevantní potřeby vývoje ERA pro hmyzí opylovače, které vyžadují další výzkumné vstupy. Tyto informace musí být relevantní pro konsolidaci, aktualizaci a harmonizaci metodik pro hodnocení rizik chemických pesticidů pro hmyzí opylovače a pro vývoj a implementaci systémového přístupu k ERA pro hmyzí opylovače.

– akční plán pro omics/bioinformatické přístupy (část 2) je: definovat priority úřadu EFSA pro širokou integraci OMICS a souvisejících bioinformatických přístupů do regulatorní vědy (do roku 2030), aby se podpořil přechod na hodnocení rizik nové generace. Pokrok v tomto tématu rovněž podpoří provádění strategie EFSA na období 2021-2027.

Termín pro podání nabídek řešení: 18. ledna 2022

Specifikaci tendru naleznete v příloze a na elektronickém tržišti EU (TED).

Zdroj: EFSA