Bezpečnost potravin

Priority britského úřadu FSA pro období 2010 – 2015

Vydáno: 25. 1. 2010
Autor:

Strategie britského úřadu Food Standards Agency je založena především na kontrole potravin a informacích pro spotřebitele o obsahu energie, nasycených tuků a soli na obalech a ve veřejném stravování.

Britský úřad Food Standards Agency  stanovil  svou strategii pro období 2010 – 2015 (Food Standards Agency´s  Strategy 2010 – 2015)
 založenou na 5 základních směrech:
– potraviny vyráběné a prodávané v UK musí být nezávadné,
– dovážené potraviny musí být nezávadné,
– spotřebitelé musí být informováni ohledně bezpečnosti potravin a zdravého stravování, a musí mít dostatek informací pro výběr  potravin,
– produkty veřejného stravování musí být zdravější,
– řízení musí být efektivní a vyvážené.
Do budoucího programu nejsou zařazeny problémy, které byly na programu v předcházejícím období a dosud  nebyly dořešeny.
FSA hodlá pokračovat v opatřeních pro snížení hladiny nasycených tuků, soli a energie v potravinách a podpořit rozvoj a dostupnost „zdravějších“ příležitostí při nákupu potravin a při stravování mimo domov. Má být kladen velký důraz na přiměřenost velikosti porcí.
U dovážených potravin má v úmyslu se zaměřit na rizikové položky a především jejich kontrolu v přístavech prostřednictvím místních úřadů.
Také bude kladen důraz na praktiky falšování a klamání.
FSA chce zvýšit informovanost spotřebitelů ohledně hygienických norem pro nákupní místa a zlepšit informovanost o energetické hodnotě pokrmů ve veřejném stravování.
Také chce podpořit jednotné jednoduché a efektivní označování na přední straně obalu (nemusí to však být používání světel semaforu).
Dále bude sledovat trendy u onemocnění vyvolaných potravinami a monitorovat příjem soli, nasycených tuků a energie a také ovoce a zeleniny.

EU Food Law, 2009, č. 418, s. 46