Bezpečnost potravin

Prioritní témata pro činnost EFSA v letech 2016 – 2018

Vydáno: 7. 7. 2016
Autor: KM EFSA

Vědecký výbor EFSA publikoval své závěry

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) požádal svůj Vědecký výbor o přehodnocení svých průřezových vodítek pro vědecká hodnocení za účelem identifikace oblastí, vyžadujících nová vodítka, nebo jejich revizi. Během strategických diskusí členové Vědeckého výboru identifikovali témata, jež budou zahrnuta do pracovního programu EFSA na roky 2016 – 2018.

Byla identifikována tři nová témata, u nichž se předpokládá vývoj nových vodítek:
– Faktory individuální citlivosti individuí a nejistoty
Interpretace epidemiologických studií
Harmonizace kritérií historie použití

Současně byly identifikovány jako prioritní tři oblasti, které již jsou předmětem zájmu EFSA:
– Mixy chemických látek
TTC přístup
Nanotechnologie

Celý report je dostupný on-line v EFSA Journal.

Vědecký výbor bude i nadále pokračovat v přehodnocování prioritních oblastí u průřezových témat.

Zdroj: Wiley Online Library: Priority topics for the development of risk assessment guidance by EFSA’s Scientific Committee in 2016–2018