Bezpečnost potravin

Příměs neschválené odrůdy GM-brambor mezi schválenou

Vydáno: 7. 10. 2010
Autor:

Ve Švédsku byla během kvetení na poli, kde se pěstuje na semeno schválená odrůda Amflora, odhalena společností BASF příměs 0,01 % zatím neschválené odrůdy Amadea.

Zástupci Komise a společnosti BASF se setkali na jednání týkajícím se výskytu příměsi odrůdy GM-brambor Amadea na polích, kde se pěstuje GM-odrůda Amflora. Výskyt byl při kontrole prováděné firmou BASF zjištěn u kvetoucích brambor v srpnu ve Švédsku, a sice z důvodu rozdílné barvy květů (Amflora – ojedinělé fialové květy, Amadea – bílé květy). Obě odrůdy jsou určené speciálně k výrobě škrobu vzhledem k obsahu čistě amylopektinového škrobu. Odrůda Amflora je k pěstování v EU schválená, o schválení odrůdy Amadea společnost BASF teprve žádá.

Jednání se zúčastnili i zástupci států, které odrůdu Amflora pěstují: Švédsko, Německo, ČR. Společnost BASF vysvětluje kontaminaci „lidským selháním“, ale dodává, že se jednalo o nepatrné množství  – méně než 0,01 % (47 rostlin Amadea mezi 680 000 rostlin Amflora).  Nežádoucí odrůda byla z pole, které bylo určeno pro pěstování na semeno, ihned odstraněna. Na jiných místech se kontaminace nevyskytla.


EU Food Law, 2010, č. 451, s. 10-11

Tisková zpráva BASF