Bezpečnost potravin

Příjem selenu u starší populace

Vydáno: 3. 7. 2009
Autor:

V rámci projektu MSM 6215712402 „Veterinární aspekty bezpečnosti a kvality potravin“ byl v ČR zjišťován příjem selenu u diabetiků a onkologických pacientů.

Podle expertů FAO/WHO je nejnižší denní potřebný příjem selenu pro muže 21 μg a pro ženy 16 μg (doporučení jiných institucí jsou spíše vyšší). Zjišťování možnosti dosažení dostatečného příjmu selenu u osob bylo prováděno výzkumníky Veterinární a farmaceutické univerzity Brno na základě analýzy stravy diabetiků a onkologických pacientů v léčebně dlouhodobě nemocných (věk 55 – 70 let). U pacientů s diabetem, kteří konzumovali větší množství stravy nebyl problém se splněním doporučených dávek. Skladba stravy onkologických pacientů se však příliš nelišila od běžné starší populace, kde příjem Se nepřesahuje denně 0,5 μg/kg tělesné hmotnosti (přitom se musí brát v úvahu, že resorbované množství selenu z různých potravin se liší – od 40 až do 95 %). Tyto osoby by s ohledem na zvýšenou potřebu selenu potřebovaly fortifikované potraviny nebo doplňky stravy.
V hodnocených dietách pocházela většina selenu z masa (nejbohatší je vepřové), cereálií, mléka a výrobků z nich. Z hlediska prevence onkologických onemocnění jsou důležité především selenosloučeniny např. z cibulové zeleniny.
Práce byla vypracována za podpory výzkumného záměru MSM 6215712402 „Veterinární aspekty bezpečnosti a kvality potravin“.

Hygiena, 54, 2009, č. 2, s. 52-56

Další informace