Bezpečnost potravin

Při Potravinářské komoře vznikla Sekce pro biopotraviny

Vydáno: 16. 9. 2008
Autor:

Cílem nově vytvořené sekce je především sjednotit potřeby a požadavky českých výrobců biopotravin a umožnit jim komunikovat „jedním společným hlasem“.

Potravinářská komora tímto rozhodnutím reaguje na aktuální vývoj na trhu a chce takto podpořit růst výroby českých biopotravin. Předsedou Sekce pro biopotraviny byl zvolen Tom Václavík z marketingové agentury Green marketing.
Český trh s biopotravinami se rychle rozvíjí a nabízí českým výrobcům významnou podnikatelskou příležitost. Ačkoli spotřebitelská poptávka rychle stoupá, nestačí ji domácí nabídka pokrývat. Velký podíl biopotravin pro český trh se saturuje z dovozu.
Tento negativní vývoj vedl Tomáše Václavíka, poradce v oblasti marketingu biopotravin a prezidenta Potravinářské komory ČR, pana Miroslava Tomana, k zahájení diskuse o vhodnosti zřízení Sekce pro biopotraviny při Potravinářské komoře ČR.

Cílem nově vytvořené sekce je především sjednotit potřeby a požadavky českých výrobců biopotravin a umožnit jim komunikovat „jedním společným hlasem“.

Hlavními úkoly Sekce bude pomoc s odstraňováním překážek při výrobě českých biopotravin, prosazování českých biopotravin na trhu, podpora marketingu a budování důvěry k českým biopotravinám.

Sekce pro biopotraviny hodlá postupně analyzovat existující problémy a překážky a navrhovat konkrétní řešení, vedoucí k většímu prodeji tuzemských biopotravin na našem maloobchodním trhu, včetně veřejného stravování a gastronomie.
Sekce pro biopotraviny by se ráda stala spojovacím článkem celého dodavatelského řetězce v oboru biopotravin, a proto její členové vyzývají všechny účastníky českého trhu s biopotravinami, od zemědělců až po maloobchodníky, ke spolupráci na aktivitách a opatřeních, které povedou ke zvyšování spotřeby v České republice vyprodukovaných a vyrobených biopotravin.
Mezi členy Sekce jsou největší čeští výrobci biopotravin, mimo jiné společnosti Amylon, Biopekárna Zemanka, Hamé, Mlékárna Valašské Meziříčí, Jizerské pekárny, Olma, TopBio a další.
Zdroj: Tisková zpráva PK ČR a Green Marketing, 16. 9. 08