Bezpečnost potravin

Přezkoumání vědeckých důkazů o možné souvislosti mezi TSE u zvířat a u lidí

Vydáno: 20. 1. 2011
Autor: MZe

Zpráva EFSA ze dne 19.1. 2011.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) a Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) vydaly společné stanovisko přezkoumávající nejnovější dostupné vědecké informace o možných vazbách mezi přenosnou spongiformní  encefalopatií (TSE) u zvířat a u lidí.
Aktuální epidemiologické a laboratorní nástroje a metody pro hodnocení možných spojení zvířecí a lidské TSE byly také kriticky hodnoceny.

Ve stanovisku EFSA a ECDC sestavily první komplexní přehled epidemiologických a laboratorních studií o možných souvislostech mezi TSE u zvířat a u lidí na úrovni EU. Stanovisko navazuje na předchozí práce provedené EFSA, stejně jako na značný počet dalších vědeckých studií.

Epidemiologické důkazy ukazují, že nejčastější formou TSE u lidí je právě sporadická  Creutzfeldt-Jakobova nemoc (CJD), klasickou Creutzfeldt-Jakobovou nemocí onemocní v průměru asi jeden člověk z milionu, ovšem tato klasická forma probíhá spontánně a postihuje lidi až v pokročilém věku. Příčina sporadické CJD zůstává nejistá.
 
Společné stanovisko EFSA a ECDC poskytuje přehled o situaci ve vztahu k přenosu TSE na člověka, a také může pomoci manažerům rizik v jejich další práci v oblasti TSE a zdraví člověka.

Další informace a stanovisko můžete najít na webových stránkách EFSA.
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/biohaz110119.htm