Bezpečnost potravin

Preventivní opatření proti „cavity spot“

Vydáno: 4. 11. 2008
Autor:

"Cavity spot" je choroba mrkve, jejíž výskyt lze těžko předvídat a proti níž neexistuje přímá ochrana. Je způsobena patogeny rodu Pythium.

„Cavity spot“ je choroba mrkve, jejíž výskyt lze těžko předvídat a proti níž neexistuje přímá ochrana. Je způsobena patogeny rodu Pythium.
Spory patogena pronikají lenticelami do pokožky (především u starší mrkve) a způsobují pod ní vznik vodnatých dutin, které se růstem mrkve prodlužují a získávají dlouze oválný tvar. V důsledku napadení sekundárními houbovými patogeny vznikají později v těchto místech černé skvrny.
Optimální teplota pro Pythium spp. se pohybuje mezi 18 a 25 °C. Za vlhkého počasí a nižších teplot je riziko infekce nejvyšší. Aby voda rychle odtékala, měla by být půda drenážována. Půda, na níž zůstává po dešti voda stát, není pro pěstování mrkve vhodná. Pěstování v hrůbcích se doporučuje nejen kvůli sklizni, ale i kvůli vysychání půdy a zabránění napadení tímto patogenem. Všechna opatření k zlepšení struktury svrchní vrstvy půdy snižují riziko napadení a zlepšují výnosy.
Vytrvalé výtrusy (oospory) patogena přezimují na organickém materiálu a mohou v půdě přežívat několik let. Rychlé zapravení rostlinných zbytků do půdy je předpokladem pro jejich rychlý rozklad. Tím se zabrání přežívání vytrvalých výtrusů.
Nejlepší předplodinou pro mrkev je cibule. Jako polní plodiny se pro následné pěstování doporučují obiloviny a rané brambory. Zelí, celer a řepa jsou hostitelskými rostlinami patogena bez symptomů choroby a proto je třeba se jich vyvarovat. Po výskytu infekce by se měl dodržet odstup v pěstování mrkve 8 let – dvakrát tak dlouho, než je obvyklé.
Ochrana spočívá v používání méně náchylných odrůd, aplikaci uhličitanu vápenatého a úpravě hodnoty pH. Dosavadní zkušenosti s uvedenými opatřeními se liší.