Bezpečnost potravin

Prevence osteoporózy cíleným přívodem vápníku

Vydáno: 5. 3. 2010
Autor:

Důležitost  suplementace potravin v dnešní době.

V průměrné denní spotřebě zjišťujeme vysoký deficit vitaminu C, D a E, karotenů a vlákniny. Obdobně nízký je i přívod některých minerálů a stopových prvků. Varovným příkladem je nízký přívod vápníku, který u některých populačních skupin, zejména dětí a mládeže, dosahuje téměř jen polovinu denní doporučené dávky. Epidemiologické studie naznačují, že přibývá osteoporózy a jejich negativních dopadů. V České republice evidujeme každoročně tisíce zlomenin krčku stehenní kosti, což je nejpřesvědčivějším důkazem osteoporózy.
Je známo, že předpokladem optimální utilizace vápníku je vedle jeho dostatečného příjmu i fyzická aktivita, bez které se vápník do kosti dostatečně neukládá.
Je evidentní, že ztráta pohybových zaměstnání si vyžádá podstatné snížení energetického příjmu a zvýšená zátěž psychická pak vyšší příjem látek s biologickou aktivitou. Takovou výživu při klesajícím množství denního příjmu potravy nelze příjmem klasických potravin zajistit. Účinné řešení nabízí obohacování potravin deficitními nutrienty a dostatečná nabídka potravních doplňků.
Má-li potravní doplněk získat oblibu u spotřebitele, musí mít spíše charakter pochutiny či nápoje se žádoucími senzorickými vlastnostmi.
Zkušenosti z vyspělých zemích ukazují, že vhodným nosičem suplementace výživy jsou nápojové sirupy. Jejich výhodou je dokonalá homogenicita, trvanlivost, možnost přesného dávkování, stabilita většiny komponent a snížený objem i váha. Suplementace pomocí nápojů zaručuje vysoký stupeň rovnoměrnosti a pravidelnosti spotřeby; rozšíření nabídky nápojů představuje i příspěvek ke zlepšení pitného režimu, zejména dětí.
Výroba a použití nápojových sirupů je i vstřícným krokem ke zlepšení ekologie, snížením nákladů na transport tekutin a nákladů na výrobu a likvidaci obalů.
Naplňování výživových dávek běžnou výživou je velmi náročné, někdy až nereálné. (Např. denní doporučená dávka vápníku je obsažena v 1 litru mléka, 100 g tvrdého sýra, 6 porcích jogurtu, 8 ks žloutků, případně ve 4,5 kg vepřového masa. V rostlinných produktech pak je DDD vápníku v 1 kg sójové mouky, 350 dkg lískových oříšků, 85 dkg kapusty, 5 kg brambor či 3 kg černého chleba.)
Ve vyspělých zemích byly postupně uváděny do oběhu obohacované potraviny a potravní doplňky, např. Designer Food, Pharma Food, Foods Suplement, Nutriceutika, Fyziologicky funkční potraviny a další.
Naše legislativa uzákonila výraz Potraviny pro zvláštní výživu a Potraviny pro zvláštní lékařské účely (Zákon o potravinách a prováděcí vyhláška 54/2004, kterou se stanoví druhy potravin pro zvláštní výživu).
Zástupci komise pro potravní doplňky EU zdůrazňují význam této potravní komodity v prevenci výživou a prognózují vysoký nárůst spotřeby těchto produktů v nadcházejícím období.
(Doc. Ing. M. Dědek, DrSc.)

Potravinářská revue 7, 2010, č. 1, s. 33-34
Objednávka kopie článku