Bezpečnost potravin

Přes 500 kilo ryb zpět na Slovensko

Vydáno: 23. 5. 2008
Autor:

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 23.5.2008.

Státní veterinární dozor včas zjistil v zásilce ryb nadlimitní množství polyfosfátů. Lze říci, že  díky včasnému zjištění se zásilka 552 kg ryb (treska) nedostalo do tržní sítě, tudíž zákazníci nebyli ohroženi.
 
Orgány Krajské veterinární správy pro Jihomoravský kraj odebraly vzorek filetů z treskovitých ryb (filety z modrého witlinga *) v místě určení, tedy v místě, kam přijde zásilka z jiného členského státu. Z tohoto místa je pak zboží distribuováno dále do tržní sítě.
 
V tomto tzv. místě určení provádíme namátkové nediskriminační kontroly, zda zásilka splňuje podmínky pro obchodování s členskými státy, tj. že pocházejí z podniku, který je schválen či registrován a je pod státním veterinárním dozorem, produkty jsou zdravotně nezávadné, jsou správně označeny a provázeny obchodním dokladem.
 
Při této kontrole mohou být odebrány i vzorky, což se stalo v tomto případě. Vyšetřením bylo zjištěno, že výrobek nevyhověl obsahem polyfosfátů, proto bylo veškeré zboží (552 kg) vráceno odesílateli a případ byl nahlášen do systému rychlého varování RASFF.
 
Polyfosfáty jsou přídatné látky, které se přidávají do potravin za účelem zadržení vody. V potravinách se podílejí na zvýšení celkového obsahu fosforu v organismu. Fosfor je minerální látka, důležitý biogenní prvek v lidském těle, který má významnou úlohu při stavbě kostí a zubů, poskytuje energii z potravin, které jíme. Větší dávky fosforu však v potravinách během krátkého období mohou způsobit stravovací potíže (průjem nebo bolesti žaludku). Zvýšený příjem fosforu během delšího období může snížit absorpci vápníku v lidském těle. A organizmus s nedostatkem vápníku je více náchylný na zlomeniny. Proto jsou legislativně stanoveny limity podle druhu potraviny a pohybují se od 0,5 g do 50 g P2O5 na kg potraviny.
 
Z uvedeného je zřejmé, že státní veterinární dozor plní svou funkci ochrany zákazníků, při jakémkoli podezření na špatné značení či zjištění důvodu k odebrání vzorků k vyšetření tak činí. Cílem této činnosti jsou zdravotně nezávadné potraviny živočišného původu na regálech obchodů.
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.
 
*Jedná se o tresku modravou (Micromesistius poutassou), anglicky blue whiting, jejíž název se u nás zkomolil na modrý witling.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR