Bezpečnost potravin

Přeprava zemědělské produkce

Vydáno: 3. 10. 2007
Autor: pospisilova

upozornění

Upozorňujeme všechny zemědělce, kteří převáží svými dopravními prostředky obiloviny, siláž, senáž, cukrov. řízky (krmiva), že musí mít podle "Nařízení EP a Rady č. 183/2005" vyřízenu žádost o zařazení provozu do evidence + přílohu k žádosti.

Žádost a příloha je na stránkách www.ukzuz.cz v odkazu "krmiva" a pododkazu "evidence provozovatelů krmivářského podniku".

Jana Brázdilová, ředitelka úřadu OAK Zlín a AKZK Zlín

 tel: 776 163 696

email: akzkzl@seznam.cz

www.kis-zvzk.cz