Bezpečnost potravin

Přehnané obavy z thujonu v absintu

Vydáno: 13. 7. 2007
Autor: pospisilova

Analýzy ukazují, že absint nemůže obsahovat množství thujonu přesahující hodnotu NOEL, takže je nepřiměřeně zdůrazňován škodlivý vliv pocházející z pelyňku.

Média dlouhodobě systematicky šíří nesprávnou informaci o obsahu thujonu v absintu – hořké lihovině obsahující pelyněk Artemisia absinthium, a tak vytvářejí falešný mýtus. Obsah thujonu záleží na chemotypu a pohybuje se v rozmezí 0 – 70,6 % v esenciálním oleji. V destilovaném absintu pak v přepočtu může být v průměru jen 20 mg/l s velkou standardní odchylkou (až 20 mg/l). V historických pramenech je však zmiňován obsah 260 mg/l, který je dáván do souvislosti s psychoaktivizujícími a afrodiziačními účinky. Některé studie uvádějí neskutečné receptury s nereálně vysokým množstvím pelyňku.
Studie provedená na toto téma v Chemickém a veterinárním ústavu v Karlsruhe,  při níž byly analyzovány esenciální oleje z pelyňku různého původu (včetně bylin z muzejních sbírek), prokázala, že tyto údaje jsou výrazně přehnané. Pokud by však přece byl levnější absint vyroben za použití esence, nikoli přímou destilací bylin, mohlo se dosáhnout koncentrace thujonu 217 mg/l lihoviny, a pokud by člověk vypil celý litr, dosáhl by příjmu thujonu 3,6 mg/kg tělesné hmotnosti, což je stále ještě pod hodnotou NOEL, která je 5 mg/kg. Pozorované škodlivé účinky absintu (rakovina jícnu a žaludku apod.) byly zřejmě spíše důsledkem nadměrné konzumace alkoholu než thujonu. A škodlivý účinek byl připisován absintu, protože ten byl (ve Francii) velmi preferovanou lihovinou.
Je dokonce velmi nepravděpodobné, že by i v době před omezením absintu mohlo množství thujonu překračovat dnešní limit EU, který je pro lihoviny 35 mg/kg (směrnice 88/388/ES pro aromata). Dnes se absint vyrábí většinou za použití aromat a barviv bez ohledu na tradiční výrobek, a při marketinku využívá původní pověst absintu. Pro zvýšení obsahu thujonu nad povolený limit by musela být použita pelyňková esence, v níž může být obsah thujonu kolem 750 mg/l.
Další informace: