Bezpečnost potravin

Přehled metod detekce a kvantifikace melaminu v potravinách a krmivech

Vydáno: 6. 11. 2008
Autor:

Přehled sestavený JRC (Evropskou komisí). Přístup k jednotlivým metodám. Výzva ke spolupráci.

JRC – Společné výzkumné středisko, které je jedním z GŘ Evropské komise, ve spolupráci s GŘ zdraví a ochrana spotřebitele vytvořilo přehled metod detekce a kvantifikace melaminu v potravinách a krmivech. Dne 10. října 2008 byla spuštěna internetová stránka IRMM (pozn.: IRMM je jedním z institutů JRC), na které je přístup k jednotlivým metodám stanovení melaminu. Zveřejnění tohoto přehledu je počáteční fází. Experti v dané oblasti jsou přizváni ke spolupráci s JRC.
 
 
Pozn.: Melamin se vyskytl jako kontaminant řady potravin původem z Číny. Průběžné informace o melaminu lze sledovat v kategorii “Rizikové faktory > Chemická rizika”. Další informace o melaminu a jiných rizikových faktorech viz A–Z slovník pro spotřebitele.