Bezpečnost potravin

Předsednická konference k bezpečnosti potravin a potravinářskému výzkumu začne 21. dubna v Praze

Vydáno: 20. 4. 2009
Autor: bodokova1

Mezinárodní konference zaměřená na bezpečnost potravin "Potravinářský výzkum k podpoře vědecky založené přípravy právních předpisů: příležitosti pro producenty i spotřebitele" se uskuteční ve dnech 21. a 22. dubna 2009 v Kongresovém centru Praha.

Záměrem konference je podpora využití výsledků potravinářské vědy a výzkumu k hodnocení rizik a s ním související přípravě právních předpisů, které mají zajistit zdravotně nezávadné a kvalitní potraviny. Dalším očekávaným efektem konference je posílení spolupráce na národní i mezinárodní úrovni.
 
Za účasti ministra zemědělství Petra Gandaloviče, výkonné ředitelky Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) Catherine Geslain-Lanéelle, rektora Vysoké školy chemicko-technologické (VŠCHT) Josefa Koubka a náměstkyně komisařky pro ochranu zdraví Paoly Testori Coggi na konferenci vystoupí řada předních českých a zahraničních odborníků. Předpokládaná je účast cca 250 delegátů zastupujících široké spektrum zainteresovaných subjektů – vědeckovýzkumných institucí, státní správy, výrobců i spotřebitelů.
 
Atraktivní program reaguje na nové trendy v evropském potravinářském výzkumu. Náplň konference tvoří aktuální témata včetně spotřebiteli citlivě vnímaných problematik reziduí, tedy zbytkových množství, pesticidů, mikrobiologických rizik, problematiky přídatných látek i nově vznikajících rizik. Přední experti na potravinářskou problematiku budou prezentovat významné přínosy českých vědeckovýzkumných pracovišť.

Pod záštitou předsednictví konferenci společně organizují Ministerstvo zemědělství ČR, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Evropský úřad pro bezpečnost potravin.