Bezpečnost potravin

Předpisy pro vývoz do Ruské federace

Vydáno: 12. 6. 2010
Autor:

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 3.6.2010.

Rusko je velký trh
Aspoň pokud jde vývoz potravin živočišného původu, popřípadě živých zvířat, nemají naši „producenti“ velké problémy. Naše republika má díky úsilí Evropské komise i Státní veterinární správy ČR zeměmi Ruské federace schválenou celou řadu certifikátů pro vývoz veterinárního zboží do těchto končin. Navíc Státní veterinární správa ČR dojednala na bilaterální úrovni certifikáty pro některé další komodity živočišného původu.

Naši výrobci potravin i zemědělci o těchto skutečnostech jsou dostatečně obeznámeni. Nicméně upozorňujeme, že všichni vývozci se musejí včas seznámit s platnými předpisy dotyčné země. Platí to pro všechny vývozy do třetích, tj. nečlenských zemí, tudíž i do států Ruské federace. Nyní jsou nově na našich webových stránkách uvedeny některé z předpisů na www.svscr.cz vpravo, pod odkazem „Důležité“ červeně, a to „Veterinární a hygienické předpisy Ruské federace“. Jedná se o předpisy a normy, které nám byly poskytnuty Federální službou pro veterinární a fytosanitární dozor Ruské federace.

Státní veterinární správa ČR se snaží našim zemědělcům i výrobcům a zpracovatelům tak, jak umožňují předpisy, vytvářet podmínky pro to, aby mohli uplatnit svou produkci na všech trzích, samozřejmě na domácím, ale i na intrakomunitárním trhu i na trzích nečlenských zemí.

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Veterinární a hygienické předpisy Ruské federace (odkaz na stránky SVS ČR)

Hlavní ruské potravinářské normy (odkaz na stránky Evropské komise)