Bezpečnost potravin

Přednosti a zápory kolového extraktu

Vydáno: 22. 10. 2009
Autor:

Uvádí se souhrn poznatků o fyziologických účincích extraktů semen koly, o výsledcích pokusů na myších zaměřených na toxicitu, teratogenitu apod.

Žvýkání semen koly (kolový ořech) slouží jako povzbuzující prostředek po mnoho staletí. Zvláštní postavení má u muslimů, kteří mají zakázanou konzumaci alkoholu. Hospodářsky významné druhy stromů produkujících malvice s povzbuzujícími semeny jsou Cola nitida a Cola acuminata. Vedle obsaženého vysokého množství flavonoidů, antokyanů a taninů jsou nejvýznamnějšími složkami kofein, theobromin, katechin a betain (viz tabulka).

 

Fyziologicky nejdůležitější složky kolového semene

Složka

Obsah (%)

Kofein

1,03-3,8

Theobromin

0,1

D-katechin

0,3 – 0,4

Betain

0,25

Kyselina askorbová

0,05-0,15

 

V čerstvých plodech je kofein vázán většinou vodíkovými můstky na katechiny a taniny, a neprovede-li se ošetření k prodloužení trvanlivosti, tak se během sušení kofein uvolňuje v důsledku oxidačního štěpení a polymerizace nízkomolekulárních polyfenolů. Čerstvá semena chutnají více hořce a trpce, zatímco sušená jsou jemnější a připomínají muškát.

Účinky

O specifickém účinku kolového extraktu je málo informací. Většinou se účinky posuzují podle známých účinků obsažených farmakologicky působících látek. Vysoký počet výskytů žaludečních potíží v Africe se vysvětluje působením koly na zvýšení sekrece žaludečních sťáv. Působení kolového extraktu je vyšší než působení roztoku s odpovídající koncentrací kofeinu.

V důsledku obsahu kofeinu vyvolává kolový extrakt dále diurezi, stimulaci centrálního nervového systému, povzbuzování srdeční činnosti, snížení napětí hladkého svalstva a  zvýšení koncentrace volných mastných kyselin a glukózy v krvi. Příčinou těchto efektů je selektivní blokáda adenosinových receptorů v mozku, cévách, ledvinách, srdci, trávicím traktu a dýchacích cestách.

Testování toxicity

Pri pokusu byl krysám po dobu 18 týdnů podáván kolový extrakt (kontrolní skupina dostávala vodu). Účinek se projevil zvýšeným neklidem, rozčilením, vypadáváním chlupů, sníženou chutí k jídlu, diuresí, snížením hmotnosti, avšak jednotlivé orgány se staly těžší a obklopené vrstvou tuku, celkový cholesterol se zvýšil a sérový bilirubin snížil.

Při studii zaměřené na teratogenní účinek byl samičkám od početí po odstavení mláďat podáván kolový extrakt z čerstvých semen (různé koncentrace). Vysoké koncentrace měly významný vliv na snížení hmotnosti mláďat, střední a nízké koncentrace se neprojevily. Určitá vývojová stádia mláďat se uspíšila (otvírání očí, růst srsti aj.).

Při testování neurotoxicity byl v pokusu na krysách porovnáván účinek kolového extraktu a odpovídající koncentrace kofeinu. Účinek na stimulaci nervů byl podobný jako u kofeinu, kolový extrakt měl navíc vliv na svalový tonus.

Účinky zjištěné na zvířatech však nelze přímo převádět na lidi.

Přijímané množství

Při zjišťování expozice lidí se vychází obvykle z hodnot PADI (possible average daily intake) a PMDI (possible maximum daily intake) anebo z celkového produkovaného množství potravin s přídavkem kolového extraktu. V USA se denní příjem extraktu odhaduje na 0,05 až 1,47 mg/kg tělesné hmotnosti.

Tabulka 2 uvádí množství kolového extraktu použitého k ochucení různých druhů potravin, a sice podle údajů FEMA (Flavor and Extract Manufacturerś Association). Extrakt však není přesněji definován.

 

Produkt

Kolový extrakt (ppm)

obvyklé množství

Kolový extrakt (ppm)

nejvyšší množství

nealkoholické nápoje

69

105

alkoholické nápoje

80

134

pečivo

158

378

měkké cukrovinky

144

370

tuhé cukrovinky

80

118

pudinky

148

370

mléčné mražené krémy

54

446

 

V USA je kolový extrakt uznán úřadem FDA i asociací FEMA za látku se statutem GRAS, v Evropě neexistují právní předpisy s tímto zaměřením. Projednávají se možnosti zdůrazňování účinku koly v rámci zdravotních tvrzení.

 

Dtsch. Lebensm. Rdsch., 105, 2009, č. 9, s. 573-575