Bezpečnost potravin

Přednáška: Listerie a výroba lahůdek

Vydáno: 25. 2. 2007
Autor: pospisilova

Odborná akce se koná  dne 27. února 2007 od 14,00 hod. v Klubu techniků na Novotného lávce č.5 v Praze 1

ČESKÁ POTRAVINÁŘSKÁ SPOLEČNOST, PRAHA
Odborná skupina pro nové směry v potravinářském průmyslu ČPS
ve spolupráci s
ÚSTAVEM ZEMĚDĚLSKÝCH A POTRAVINÁŘSKÝCH INFORMACÍ
(ÚZPI) Praha
Vás srdečně zve

na odbornou akci pořádanou v rámci potravinářských úterků, která se koná dne 27. února 2007 od 14,00 hod. v Klubu techniků na Novotného lávce č.5 v Praze 1 klubovně č. 318/3.p. Název odborné akce:

Listerie a výroba lahůdek
Přednáší: Dr. Ing. Miroslav ČEŘOVSKÝ
VŠCHT-FPBT Ústav konzervace potravin a technologie masa

Diskusi k uvedené přednášce povede ing. Jaroslav Hruška.

Těšíme se na Vaši účast !

Ing. Ctibor P e r l í n, CSc., v. r. Ing. Josef V o z k a, v.r.
předseda ČPS ředitel ÚZPI

prof. Ing. Dušan Čurda, CSc., v.r. Ing. Jaroslav H r u š k a , v.r.
vědecký tajemník ČPS předseda OS ČPS

Poznámka: Dobrovolné vstupné na částečnou úhradu režijních nákladů.
Změna programu vyhrazena !

Kontaktní adresa: ing. L. Kopalová, tajemník ČPS, tel. 224252 842 – Ing.F. Kastl, tel. 227 010 288-e-mail:kastl@uzpi.cz, Ústav zemědělských a potravinářských informací
, 120 56 Praha 2, Slezská 7, Vl. Krámský, tel. 604 974 001