Bezpečnost potravin

Předkládání žádostí o schválení zdravotních tvrzení

Vydáno: 26. 6. 2009
Autor:

Na základě současných zkušeností EFSA aktualizuje návod na podávání žádostí. Závěry technické schůzky EFSA a průmyslu. Brusel, 15.6.2009.

Dne 15. června 2009 se sešli v Bruselu zástupci vědecké komise pro dietetické produkty, výživu a alergie Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA–NDA) se zástupci předkladatelů žádostí o zdravotní tvrzení a expertů z průmyslu. Cílem této technické schůzky byla výměna názorů na podávání žádostí o schválení zdravotních tvrzení podle článku 14 a 13(5) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 o údajích týkajících se potravin z hlediska jejich nutriční hodnoty a vlivu na zdraví.
Před touto schůzkou EFSA uveřejnil na svých internetových stránkách dokument ve formě často kladných otázek (FAQ) a upozornil na oblasti, které je třeba dále objasnit. K dokumentu bylo zahájeno připomínkové řízení a byla uspořádaná tato schůzka.
Panel NDA vezme do úvahy připomínky k dokumentu i závěry z diskuse a původní verzi dokumentu upraví do konečného znění. Půjde o “živý” dokument, který se bude pravidelně, ve shodě s novými poznatky, aktualizovat.
EFSA předpokládá, že revidovanou verzi FAQ, přehled připomínek obdržených během připomínkového řízení a zprávu z technické schůzky 15.6. uveřejní na svých internetových stránkách na podzim 2009.
 
Zdroj. EFSA