Bezpečnost potravin

Předběžné informační oznámení o opětovném vyhlášení veřejné zakázky: Vývoj akčního plánu pro aplikaci omických a bioinformatických přístupů při hodnocení rizik

Vydáno: 13. 4. 2022
Autor: KM EFSA

OC/EFSA/ED/2022/03

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) zveřejnil předběžné informační oznámení (PIN) o opětovném vyhlášení veřejné zakázky v rámci otevřené výzvy pro „Vývoj akčního plánu pro aplikaci omických a bioinformatických přístupů při posuzování rizik“ (OC/EFSA/ED/2022/03), která byla neúspěšná.

Cílem této veřejné zakázky s maximálním rozpočtem 500 000,- EUR je vypracovat akční plán v oblasti (vědecké téma) omiky (OMICS) a souvisejících bioinformatických přístupů v hodnocení rizik a definovat víceletou strategii pro jejich uplatňování v několika vědeckých oblastech úřadu EFSA.

Kromě toho tento PIN obsahuje odkaz na průzkum, jehož cílem je shromáždit zpětnou vazbu a pochopit, zda by bylo možné některé z požadavků neúspěšné výzvy zlepšit/lépe specifikovat.

Další (základní) informace o výzvě najdete na elektronickém tržišti EU (TED).

Předpokládané datum zveřejnění oznámení o zakázce je 15. 5. 2022.

Zdroj: EFSA