Bezpečnost potravin

Předběžné informační oznámení o chystaném tendru EFSA: Pokrok v agregované expozici chemickým látkám v EU

Vydáno: 11. 7. 2022
Autor: KM EFSA

OC/EFSA/ED/2022/04

Cílem této připravované veřejné zakázky je vypracovat akční plán (tj. strategický plánovací dokument, který popisuje současný stav problematiky, nedostatky v údajích, překážky, možnosti spolupráce, který umožňuje stanovit priority strategií nezbytných k dosažení dané vize) v oblasti agregované expozice chemickým látkám, definované jako expozice jedné chemické látce prostřednictvím různých zdrojů (např. ovzduší, půdy, stravy, spotřebních výrobků) a různými cestami (orální, dermální a inhalační), a definovat víceletou strategii pro její provádění.

Spuštění tendru na přípravu akčního plánu se předpokládá koncem července 2022.

Bližší informace o připravovaném tendru naleznete na webu elektronického tržiště EU (TED).

Zdroj: EFSA