Bezpečnost potravin

Pravidla správné praxe ve velkoobchodě v EU

Vydáno: 25. 2. 2010
Autor:

Pravidla Společenství pro velkoobchod potravinami. Aktualizace z listopadu 2009.

Evropská regionální sekce Světové unie pro velkoobchod (World Union of Wholesale Markets, WUWM) po konzultaci se zástupci zainteresovaných subjektů (kompetentních úřadů, příslušných asociací a federací v různých zemích EU) vytvořila pravidla pro správnou praxi ve velkoobchodě potravin v EU (viz příloha). Tato pravidla byla vytvořena ve shodě s nařízeními (ES): 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 (viz Příručka pro provozovatele potravinářských podniků). Při vytváření pravidel se přihlíželo k následujícím doporučením:
– International Code of Food Hygiene,
– General Principles of Food Hygiene,
– Codex Alimentarius,
– existujícím národním pravidlům správné praxe.
 
Pravidla Společenství obsahují přehled o úrovni hygienického rizika jednotlivých typů potravin (ovoce/zelenina; maso/masné výrobky; ryby/rybí výrobky; mléko/mléčné výrobky; zmrazené potraviny; uzené/zpracované výrobky) a úrovni odpovědnosti managementu velkoobchodu a ostatních operátorů.