Bezpečnost potravin

Pravidla správné hygienické a výrobní praxe v EU a ČR

Vydáno: 25. 2. 2010
Autor:

Přehled pravidel v jednotlivých členských státech EU.

Podle nařízení (ES) č. 852/2004 se podporuje vytváření, šíření a používání pravidel správné hygienické a výrobní praxe, a to jak na národní úrovni, tak na úrovni Společenství. Těmito pravidly se řídí podnikatelské subjekty v oblasti potravin dobrovolně.
Evropská komise uveřejnila přehled všech národních pravidel správné hygienické a výrobní praxe, který byl aktualizován ke dni 22.2.2010 (viz příloha). Podle tohoto přehledu má Česká republika vypracováno celkem 27 pravidel pro praxi. Níže je uveden jejich přehled. Bližší informace o jednotlivých pravidlech (kdo a kdy je vydal, popř. ISBN) jsou k dispozici v přehledu Evropské komise (viz příloha).
 
Přehled pravidel správné hygienické a výrobní praxe platných v ČR:
 
– Pravidla správné hygienické praxe pro mlýnské výrobky
– Pravidla správné hygienické a výrobní praxe pro výrobce chleba a běžného pečiva
– Pravidla správné výrobní praxe pro výrobce těstovin
– Pravidla správné hygienické a výrobní praxe pro výrobce nealkoholických nápojů
– Pravidla správné hygienické a výrobní praxe pro výrobu škrobu
– Pravidla správné hygienické a výrobní praxe pro zmrazené potraviny
– Pravidla správné hygienické a výrobní praxe – Mléko a mléčné výrobky; Czech Technical Standard – ČSN 569 601
– Pravidla správné hygienické a výrobní praxe porážek drůbeže a výrobě drůbežího masa
– Pravidla správné hygienické a výrobní praxe pro maso a masné výrobky
– Pravidla správné hygienické a výrobní praxe pro cukrářskou výrobu – šlehané hmoty
– Pravidla správné hygienické a výrobní praxe – Vejce a výrobky z nich; Czech Technical Standard – ČSN 56 9603
– Pravidla správné hygienické a výrobní praxe pro minerální vody a ochucené minerální vody
– Pravidla správné hygienické a výrobní praxe pro výrobce jemného pečiva
– Pravidla správné hygienické a výrobní praxe pro výrobu lahůdek
– Pravidla správné hygienické a výrobní praxe – Sterilovaná zelenina a ovoce; Czech Technical Standard – ČSN 56 904
– Pravidla správné hygienické a výrobní praxe pro výrobu drůbežích tepelně opracovaných a trvanlivých masných výrobků
– Pravidla správné hygienické a výrobní praxe – Ryby, vodní živočichové a výrobky z nich; Czech Technical Standard – ČSN 56 9602
– Pravidla správné hygienické a výrobní praxe pro výrobce jedlé soli a solných výrobků
– Pravidla správné hygienické a výrobní praxe pro výrobce krmných směsí
– Pravidla správné hygienické a výrobní praxe pro výrobu ovocných pomazánek a kompotů
– Pravidla správné hygienické a výrobní praxe pro výrobu drůbežích polotovarů, drůbežího strojně odděleného masa, drůbežích kuchyňských polotovarů a drůbežích konzerv
– Správná výrobní a distribuční praxe při výrobě medikovaných krmiv
– Pravidla správné výrobní a hygienické praxe pro výrobce premixů a krmiv s použitím premixů nebo doplňkových krmiv určených k výživě hospodářských zvířat
– Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách, Část I, Část II
– Systém kritických bodů v gastronomii (HACCP)
– Bezpečnost pokrmů v gastronomii
– Systém kritických bodů v obchodě
 
Příloha: Register of national guides to good hygiene practice (pdf, 290 kB, 92 stran)
 

Zdroj: Evropská komise

Pozn.: Jednotlivé příručky jsou k dispozici na internetových stránkách MZe.