Bezpečnost potravin

Pravidla pro posuzování rizika–prospěchu z potravin

Vydáno: 3. 3. 2010
Autor:

Připomínkové řízení EFSA. K návrhu EFSA se lze vyjádřit do 15.4.2010.

Potraviny poskytují zdravotní prospěch, ale někdy představují také zdravotní riziko. Například ovoce a zelenina dodávají klíčové výživové faktory, ale někdy také obsahují potenciálně škodlivé látky, např. dusičnany. Ti, co rozhodují (decision-makers) musí být proto schopni brát do úvahy “čistý” zdravotní účinek různých potravin.
Vědecký výbor Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) doporučuje následující třístupňový postup:
 
1. Úvodní posouzení, při kterém se zvažuje, zda posouzení rizika–prospěchu je skutečně potřebné nebo alternativně, zda zdravotní riziko zřetelně nepřevažuje nad zdravotním prospěchem (nebo naopak).
2. Další posouzení zaměřené na kvantifikaci odhadů rizika a prospěchu při relevantních hladinách expozice.
3. Konečné porovnání rizika s prospěchem, aby se stanovila hodnota “čistého” vlivu na zdraví.
 
Vědecký výbor specifikuje, že posouzení rizika–prospěchu by mělo být založeno na jasně definovaných cílech, které je třeba mít odsouhlasené dříve, než dojde k jednání mezi posuzovateli rizika–prospěchu a těmi, co budou rozhodovat. Navržený postup by měl napomoci úspoře času a zdrojů.
Návod vypracovaný EFSA zdůrazňuje, že posuzování rizika–prospěchu je složitý proces s řadou problémů, např. existuje málo údajů o posuzování prospěchu. Zaměřuje se na posuzování rizika–prospěchu z hlediska lidského zdraví a nezabývá se dalšími hledisky, která, ti co budou rozhodovat, musí brát do úvahy, např. sociálními, ekonomickými, environmentálními nebo etickými hledisky.
Všichni zainteresovaní v této problematice se mohou k návrhu EFSA vyjádřit do 15.4.2010. Ve shodě s politikou otevřenosti a transparentnosti EFSA uveřejní na svých internetových stránkách souhrnnou zprávu z připomínek, které obdrží. K připomínkám bude přihlížet při dokončení návodu.
 
 
Zdroj: EFSA