Bezpečnost potravin

Pravidla přístupu k datům v Datovém skladu EFSA

Vydáno: 18. 3. 2015
Autor: KM EFSA

Technická zpráva EFSA poskytující pravidla přístupu k datům.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) vytváří Datový sklad (EDW), který umožní publikaci, analýzu a distribuci dat sbíraných EFSA v různých formátech a na různé úrovni agregace. Mezi tato data patří, krom jiných, data o zoonózách, antimikrobiální rezistenci, onemocněních z potravin, reziduích pesticidů, chemických kontaminantech, spotřebě potravin a chemických nebezpečích. V EDW budou data dostupná prostřednictvím internetu díky speciálním reportovacím nástrojům prostřednictvím tabulek, grafů, reportů, map a přehledů výsledků.

Podle navržených Pravidel přístupu k datům v EDW mají pracovníci EFSA a nominovaní pracovníci Evropské komise přístup ke všem datům, relevantním pro jejich práci, na nejnižší úrovni agregace. Členové Vědeckého výboru EFSA, vědeckých panelů a jejich pracovních skupin mají obdobný přístup k datům, která jsou relevantní pro práci na konkrétním úkolu, ovšem pouze do okamžiku, kdy je úkol splněn. Poskytovatelé dat mají vždy plný přístup ke svým datům. Všichni zainteresovaní (stakeholders), vč. veřejnosti, budou mít přístup k datům prostřednictvím předdefinovaných dotazů a to na úrovni agregace, kterou určí EFSA, se souhlasem poskytovatele dat a/nebo vlastníka dat a Evropské komise. Nicméně, na přístup k některým datům, jako např. k databázi chemických nebezpečí a datům sbíraným ad-hoc mohou být uplatněna zvláštní pravidla.

DOKUMENT: The EFSA Data Warehouse access rules (on-line ZDE)

Doporučeno bylo, aby byla pravidla uplatňována v letech 2015 – 2016 a následně, v případě potřeby, revidována.

Zdroj: EFSA: The EFSA Data Warehouse access rules