Bezpečnost potravin

Prasata z Polska u nás porážet nelze

Vydáno: 14. 10. 2009
Autor:

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 14.10.2009.

Žádoucím důsledkem naší dobré nákazové situace je to, že na základě možných dodatečných garancí lze lépe chránit zdraví zvířat.

ČR je prostá Aujeszkyho choroby prasat, tuto situaci Evropská komise akceptovala a potvrdila naší republice, již před pěti lety, že můžeme při obchodování požadovat po dovozcích dodatečné garance. To znamená, že živá prasata k nám mohou pouze ze zemí této nákazy prostých, popřípadě ze zemí, kde je uskutečňován ozdravný program proti Aujeszkyho chorobě.

V uplynulých dnech jsme tyto garance uplatnili v případě Polska. Byl totiž zájem dovézt živá prasata a porazit je na českých jatkách. V loňském takovýto obchod byl uskutečněn s tím, že Státní veterinární správa ČR sdělila polské straně, že napříště musí potvrdit, zda provádí ozdravný program proti Aujeszkyho chorobě prasat. To znamená, že má situaci pod kontrolou.

Jelikož jsme dosud neobdrželi odpovídající sdělení, tj. že v Polsku byl ozdravný program zahájen, nepovolili jsme odtud obchod s živými prasaty. Samozřejmě by tento postup byl uplatněn vůči kterékoli jiné zemi, která by námi požadované nebyla s to doložit.

Smyslem a cílem státního veterinárního dozoru je dbát na zdraví zvířat i lidí. To znamená nákazovou situaci stále zlepšovat a dosažené statusy udržet. Samozřejmě je cílem i napomáhat obchodu, ovšem za legislativou daných podmínek.

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR