Bezpečnost potravin

Prasata rezistentní na mor

Vydáno: 24. 11. 2008
Autor:

Pokračuje výzkum genových markerů, s jejichž pomocí bude možné rychleji selektovat jednotlivá zvířata, linie i celá plemena prasat rezistentních vůči různým chorobám.

Poté, co se čínským vědcům podařilo poprvé modifikovat genetickou výbavu prasete vnesením genu, který ho dokázal učinit rezistentním vůči klasickému moru prasat, se již na jedné farmě na severovýchodě Číny narodila první rezistentní selata.
 
Výzkum přirozené odolnosti zvířat vůči určitým chorobám je ve světovém měřítku stále více v popředí zájmu. Cílem výzkumu je odhalení genových markerů, s jejichž pomocí by bylo možné rychleji selektovat rezistentní zvířata, linie nebo celá plemena. V Německu se touto problematikou mj. zabývají odborníci z fakulty veterinární medicíny univerzity v Giessenu, zejména pak výzkumem přirozené rezistence prasat vůči APP (aktinobacilová pleuropneumonie prasat) a PRRS. Výsledky prvních předběžných pokusů s plemeny piétrain a wiesenaurské miniaturní prase ukázaly, že u infekcí PRRS z hlediska virémie a imunitní odpovědi existují mezi oběma rasami velké rozdíly. Bezprostředně po ukončení předběžných pokusů by měl následovat velký provozní výzkum.
 
Resistent gegen Schweinepest
Top Agrar, 2008, č. 11, s. S 18