Bezpečnost potravin

Praktický výklad novely nařízení 834/2007/ES o ekologické produkci

Vydáno: 3. 11. 2008
Autor:

Spolek poradců v ekologickém zemědělství ČR,o.s. pořádá ve spolupráci se společností Biokont CZ, s.r.o. pro ekozemědělce, poradce a zemědělce  postupně v mnoha městech informační seminář.

3. listopadu 2008 Brno, Kotlářská 53
5. listopadu 2008 Olomouc, Blanická 1
6. listopadu 2008 Zlín, Zarámí 88
7. listopadu 2008 Pardubice, Dům kultůry DUKLA, Gorkého 2573
10. listopadu 2008 Nový Jičín, Husova 13
12. listopadu 2008 Jihlava, Fritzova 4
13. listopadu 2008 Benešov, Žiškova 360
19. listopadu 2008 České Budějovice, Rudolfovská 80
20. listopadu 2008 Plzeň, Nerudova 35
21. listopadu 2008 Karlovy Vary, Krajská knihovna, Závodní 378/84
26. listopadu 2008 Semily, Bitouchovská 1
27. listopadu 2008 Děčín, SZeŠ, Českolipská 123
28. listopadu 2008 Hradec Králové, Ulrichovo nám. 810
Semináře začínají v 9 hodin a předpokládané ukončení je ve 14 hodin
Žádáme zájemce o potvrzení účasti telefonicky nebo SMS na mobil: 774710391 nebo mailem:
pdavid@eposcr.cz.( pro nepřihlášené účastníky  nebude přichystáno občerstvení a výukové
materiály)
V případě, že máte konkrétní dotaz zašlete jej před konáním semináře na mail:
pdavid@epos.cz můžete se tak spolupodílet na náplni semináře.
Účast na semináři je bezplatná (náklady na dopravu na seminář a na místo exkurze si
hradí každý účastník sám). Více informací naleznete na www.eposcr.cz a

www.agro-envi-info.cz