Bezpečnost potravin

Praktická opatření EFSA implementující nařízení o transparentnosti

Vydáno: 12. 1. 2021
Autor: KM EFSA

Přístup EFSA k požadavkům nařízení (EU) 2019/1381

EFSA zveřejnil praktická opatření k provádění požadavků nového nařízení 2019/1381 o transparentnosti a udržitelnosti hodnocení rizik v potravinovém řetězci v EU.

Praktická opatření (PA) pomohou žadatelům lépe pochopit, jak je ovlivní nové procesy a nástroje a jak se musí přizpůsobit novým požadavkům. Připravena byla ve spolupráci se stakeholdery, Evropskou komisí a členskými státy během roku  2020. PA pokrývají oblasti jako proaktivní transparentnost, důvěrnost, oznamování studií či poradenství před podáním žádosti.

EFSA také již dříve publikoval praktická opatření pro zpracování žádostí o přístup k dokumentům v držení EFSA.

Pro další podporu stakeholderů představí EFSA v následujících týdnech a měsících řadu podpůrných materiálů, spolu se školeními a dalšími akcemi.  Kalendář akcí je dostupný na webu EFSA.

Zdroj: EFSA